Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto is een verplichte verzekering in België. Voor alle motorvoertuigen die zich op de openbare weg begeven, moet u dit type van verzekering afsluiten. De BA Auto dekt lichamelijk letsel en materiële schade aan derden veroorzaakt door het verzekerde motorvoertuig.

Dekking

De dekkingen en contractuele bepalingen zijn wettelijk bepaald en zijn dus bij elke verzekeringsmaatschappij gelijklopend. Deze verzekering dekt de schade toegebracht aan derden. Dit wil zeggen: alle andere personen dan uzelf als bestuurder van het voertuig. Uw passagiers zijn dus mee verzekerd.

Volgende zaken vallen niet onder de waarborg BA:

 • Schade aan het voertuig bij het veroorzaken van een ongeval;
 • Medisch en lichamelijk letsel van de bestuurder bij het veroorzaken van een ongeval;
 • Diefstal, glasbraak en vandalisme aan het voertuig;
 • Schade aan het voertuig bij een vluchtmisdrijf;
 • Advocaatkosten;

Wenst u deze mee te verzekeren, kiest u best bijkomend voor:

 • Omnium (full of mini)
 • Bestuurdersverzekering
 • Bijstand / pechverhelping
 • Rechtsbijstand
Premie

De hoogte van de premie hangt af van zowel de kenmerken van de bestuurder als de kenmerken van het voertuig zelf.  Vragen die gesteld worden zijn:

 • Hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs al?
 • Heeft u al een ongeval gehad?
 • Waar woont u?
 • Waarvoor gebruikt u de wagen?

U krijgt zo een autoverzekering op maat. Het is overigens ook belangrijk om bij uw keuze voor een verzekering niet alleen te kijken naar de hoogte van de premie. Het verschil zit vaak in de service en extra voordelen die worden aangeboden.

Volledige Omnium

Uw autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunt u uitbreiden met een volledige omnium. Gezien de BA verzekering enkel de schade aan derden dekt, wordt hier geen vergoeding toegekend bij schade aan uw eigen voertuig.

Dekking

Met een volledige omnium bent u verzekerd voor schade door:

 • Brand
 • Diefstal
 • Aanrijding met dieren
 • Natuurkrachten
 • Glasbreuk
 • Schade aan het eigen voertuig

Tot welke waarde ben ik verzekerd?

De verzekerde waarde hangt af van de cataloguswaarde van het voertuig en/of de aankoopprijs.

Bij totaalverlies wordt de vergoeding bepaald op basis van de waarde van het voertuig op het moment van het schadegeval. Om dit te berekenen wordt de afschrijving, een vooraf overeengekomen percentage, afgetrokken van de verzekerde waarde van het voertuig. Dit is afhankelijk van de ouderdom van het voertuig.

Er kunnen twee types afschrijvingen worden gehanteerd:

 • Aangenomen afschrijving: De verzekerde waarde blijft behouden gedurende een bepaalde periode (zes maanden, een of twee jaar). Daarna daalt de verzekerde waarde elke maand een klein beetje.
 • Functionele afschrijving: De vergoeding ligt heel dicht bij de werkelijk waarde van het voertuig, meteen vanaf de eerste maand.
Vrijstelling?

Voor de waarborg ‘schade aan het eigen voertuig’ wordt met een vrijstelling gewerkt. Een deel van de schade zult u in dit geval zelf moeten betalen. Er bestaan twee soorten vrijstellingen:

 • Vaste vrijstellingen: U betaalt een vast bedrag bij een schadegeval.
 • Engelse vrijstellingen: Indien de schade hoger oploopt dan het bedrag van de vrijstelling, krijgt u het volledige bedrag vergoed. Voorwaarde is dat u de herstelling laat uitvoeren bij een erkende garage

Kleine omnium

Als uitbreiding op de BA verzekering, kunt u een gedeeltelijke omnium (= kleine omnium) aangaan. Hiermee beschermt u uw voertuig tegen:

 • Brand
 • Diefstal
 • Aanrijding met dieren
 • Natuurkrachten
 • Glasbraak

Schade aan het eigen voertuig wordt hier niet verzekerd. Hiervoor breidt u best uit naar een volledige omnium verzekering.

Bij een gedeeltelijke omnium wordt doorgaans geen vrijstelling toegepast.

Pechverhelping

De waarborg ‘bijstand’ of ‘pechverhelping’ is een optionele waarborg bij uw verzekering BA. U kunt deze waarborg ook in een apart contract afsluiten.

Deze verzekering biedt u bijstand in geval van autopech en in geval van ongeval.

Er bestaan heel wat verschillende formules binnen deze waarborg. Soms bent u enkel in België verzekerd, soms geldt de verzekering voor alle landen op de groene kaart.

Voorbeelden wanneer deze verzekering tussenkomt:

 • Een vervangend voertuig bij pech, ongeval of diefstal;
 • Hulp bij kleine problemen zoals lege accu, verkeerde brandstof, lekke band
 • Terugbetaling van onvoorziene hotelkosten en taxikosten bij pech, ongeval, diefstal, poging tot diefstal of brand. Repatriëring van u en uw passagiers en een vervangend voertuig in België in afwachting van de repatriëring van uw eigen voertuig;

Bestuurder

Wanneer u zelf onverhoopt een ongeval veroorzaakt, worden uw medische kosten en inkomstenverlies niet gedekt door de verplichte BA verzekering. De waarborg ‘bestuurder’ vergoedt u in dit geval voor

 • Medische kosten
 • Vergoeding voor tijdelijke werkonbekwaamheid
 • Vergoeding bij blijvende invaliditeit

Wanneer u verpleegkundige zorg nodig heeft, inkomensverlies lijdt, aanpassing van woning of voertuig of hulp in de huishouding nodig heeft enz., wordt dit voor u geregeld.

Afhankelijk van de formule die u kiest kunt u zich bijkomend verzekeren als gebruiker van een fiets, als voetganger of als passagier van het openbaar vervoer.

Rechtsbijstand Verkeer

Via de verplichte BA verzekering wordt de schade aan derden vergoed wanneer u zelf aansprakelijk wordt gesteld. De ideale aanvulling bij deze verzekering is de verzekering ‘Rechtsbijstand verkeer’.

De twee basiswaarborgen van deze verzekering zijn:

 • Burgerlijk verhaal
 • Strafrechtelijke verdediging

Een aantal voorbeelden waarbij uw verzekering rechtsbijstand tussenkomst:

 • Even na de aankoop van uw voertuig merkt u een verborgen gebrek op.
 • Bij het herstellen van uw voertuig, brengt de garagist schade aan.
 • U moet zich verantwoorden voor overdreven snelheid of voor rijden onder invloed.
 • U hebt een discussie met uw omnium verzekeraar over de hoogte van de schadevergoeding.
 • U moet zich verantwoorden voor een ongeval met onvrijwillige slagen en verwondingen tot gevolg.

Er wordt in eerste instantie steeds geprobeerd om de zaak minnelijk te regelen. U hebt steeds vrije keuze van advocaat!

Andere voertuigen

Neem ook uw voorzorgen voor uw eventueel andere voertuigen. We bieden de meest uiteenlopende dekkingen voor alle mogelijke types voertuigen: motorfietsen, bromfietsen, fietsen, motorhome, caravan …
We kunnen u bovendien een korting aanbieden voor gecombineerde contracten zoals auto / motor, en auto /mobilhome enz.