Brandverzekering

Als eigenaar hebt u er alle belang bij om uw woning te verzekeren voor de nieuwwaarde.

En als huurder, moet u uw huurderaansprakelijkheid vrijwaren.

Met een brandverzekering beschermt u uw woning niet alleen voor schade bij brand, maar ook voor vele andere schadegevallen, denken we bv aan waterschade, stormschade, natuurrampen, glasbreuk, enz…

Belangrijk is ook bepaalde ‘optionele’ dekkingen te voorzien indien deze van toepassing zijn, bv dekking zonnepanelen, de inhoud van uw tuin of een gestald voertuig.

Uw brandverzekering wordt op maat afgestemd volgens de waarde van uw woning en uw bezittingen. Wij zorgen ervoor dat u de juiste dekkingen hebt voor de beste premie.

Buiten de bescherming van uw eigendom of indekking van uw aansprakelijkheid is het belangrijk uw inboedel te dekken.  Uw inhoud kan bepaald worden volgens verschillende methoden, forfaitair, eerste risico of toepassing van het rooster van de maatschappij.

Diefstal

De dekking diefstal is een optionele dekking binnen uw brandverzekering. Met jaarlijks vele tienduizenden diefstallen in Belgische woningen is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen.

De diefstalverzekering vergoedt u financieel voor de schade die u lijdt doordat uw spullen, woning, meubels,… verdwenen, vernield of beschadigd zijn als gevolg van vandalisme, diefstal of een poging daartoe. U krijgt de werkelijke waarde vergoed, dat is de nieuwwaarde min de slijtage.