Hospitalisatieverzekering

De factuur voor een ziekenhuisopname kan al snel hoog oplopen. Dankzij de Sociale Zekerheid wordt een deel van de kosten terugbetaald. Vaak blijft echter nog een groot bedrag ten laste van de patiënt. Voor deze bedragen komt de hospitalisatieverzekering tussen.

Vaak bestaat de mogelijkheid om via uw werkgever aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering. Op het moment dat u van werkgever verandert of uw pensioenleeftijd bereikt, kunt u deze verzekering omzetten naar een individueel contract. Dit betekent vaak een hoge premiesprong. Met een aanvullende “wachtverzekering”, houdt u de premie voor de toekomst betaalbaar.

Dekking
  • Medische kosten bij een ziekenhuisopname;
  • Medische kosten bij zware ziekten (ook zonder ziekenhuisopname);
  • Vergoeding van voor- en nabehandeling (bepaalde periode);
  • Zelfde dekking in het buitenland (extra diensten zoals repatriëring).
Premie

Naast de standaard hospitalisatieverzekering heeft u de mogelijkheid nog extra opties toe te voegen zodat u bijvoorbeeld de verdubbeling van de periode van voor- en nabehandeling en vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen mee kan verzekeren. Afhankelijk van uw keuze wordt de premie bepaald.

Ambulante Kosten

Een verzekering ambulante kosten vergoedt u voor de medische kosten los van een ziekenhuisopname.

Voorbeelden van waarborgen zijn: kinesitherapie, verpleging aan huis, hoorapparaat, tandzorg, lenzen, verbanden, prothesen,…

Om deze kosten te dekken, kunt u opteren voor een verzekering ‘ambulante kosten’.